Bitwa nad Bzurą

Prezentacja wykonana przez Koło Historyczne

Atak ZSRR na Polskę

Prezentacja wykonana przez Koło Historyczne

Bitwa Warszawska

Prezentacja wykonana przez Koło Historyczne

Obrona Płocka 1920r.

Prezentacja wykonana przez Koło Historyczne.

WIKTORIA WIEDEŃSKA

Latem 1682 r. Turcja rozpoczęła przygotowania do wojny z Austrią.

29 czerwca 1683 r. potężne siły tureckie wyruszyły z Adrianopola przez Węgry na Austrię.

W Belgradzie sułtan przekazał dowództwo nad 110 000 armią wielkiemu wezyrowi Kara Mustafie. Turcy podjęli marsz na Wiedeń.