25 marca 2020 r. rozpoczynamy realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z planem lekcji

Po rozpoczęciu lekcji uczniowie otrzymują materiały edukacyjne od nauczycieli. Materiały edukacyjne będą wysyłane za pośrednictwem dziennika elektronicznego (do 6 MB) oraz mogą być udostępnione na bezpłatnej platformie Documaster Campus (powyżej 6 MB).

Zamknij