Kronika

Rok szkolny 2000/2001

Roczniki: 
Szkoła: 

I Dzień Wiosny w naszej szkole.
W dn. 21.03.2001 r. jedną z wielu atrakcji był mecz piłki siatkowej między wybranymi przedstawicielami Rady Pedagogicznej, a reprezentacją uczniów.

Rok szkolny 1999/2000

Roczniki: 
Szkoła: 

13.X.1999 r. uczniowie kl. IV TD przygotowali uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

W dn. 26.05.2000 r. w naszej szkole odbył się VI Konkurs Prac Dyplomowych.
Praca dyplomowa "Zaprojektowanie i wykonanie systemu alarmowego w Z.S.B nr 1 w Płocku" wykonana przez uczniów z kl. V TD: Jacka Terebus, Jacka Kruszewskiego, Rajmunda Paczkowskiego i Przemysława Wróblewskiego pod kierunkiem inż. Zdzisława Zielińskiego zdobyła I miejsce w w/w konkursie.

Rok szkolny 1998/99

Roczniki: 
Szkoła: 

Płock, 10.IX.1998 r.

Wśród stypendystów jest dwójka naszych uczniów: Magdalena Karaś - z kl. II TA i Szymona Matusiak z kl. V TE. Uczniowie Ci w dn. 20.X.1998 r. z rąk kuratora p. T. Rutkowskiego w obecności wojewody płockiego otrzymali stypendium.

W dniu 22.I.1999 r. Dyrekcja Szkoł, Rada Pedagogiczna oraz młodzież pożegnała p. Zofię Waśniewską (pielegniarkę) w związku z przejściem na emeryturę. Jednocześnie powitała p. Agnieszkę Palusińską.

Rok szkolny 1997/98

Roczniki: 
Szkoła: 

Rok szkolny 1997/98 przyniósł kolejną zmianę dyrektora szkoły. W wyniku konkursu dyrektorem została p. mgr Anna Trojanowska i piastuje tę funkcję od 1.VII.1997r.

Wieczorem 1.II.1998r. o godz. 20.00 polonezem maturzyści rozpoczęli największą w historii szkoły Studniówkę (uczniowie 5 klas). Bal studniówkowy uświetnił swoją obecnością wiceprezydent miasta Płocka Zygmunt Buraczyński.
Tańce odbywały się na Sali gimnastycznej , a posiłki podawano aż w 5 izbach lekcyjnych. Wszystkim gościom oraz młodzieży dopisywały iście szampańskie humory , a tańcom nie było końca (do 6.00 rano).

Rok szkolny 1996/97

Roczniki: 
Szkoła: 

Samorząd Szkolny rekomendował ucz. Kl. IV TD Leszka Kaniewskiego (średnia ocen – 5,25) do stypendium Prezesa Rady Ministrów. Rada Pedagogiczna zatwierdziła kandydaturę tegoż ucznia. Uroczyste wręczenie stypendium miało miejsce 3.IX.1997r. w Warszawie.

Rok szkolny 1995/96

Roczniki: 
Szkoła: 

Z dniem 1.VI.1996r. na wniosek wiceprezydenta Zygmunta Buraczyńskiego Urząd Miasta powierzył pełnienie obowiązków dyrektora szkoły p. mgr Wiesławowi Gosowi

Rok szkolny 1993/94

Roczniki: 
Szkoła: 

W dniu 27.IX.1993r. odbył się konkurs – ogłoszony przez Kuratora Oświaty w Płocku – na stanowisko dyrektora ZSZ Nr 2.

Na wniosek Komisji Konkursowej Kurator Oświaty w Płocku powołał mgr. Ewę Ciesielską na stanowisko dyrektora szkoły.

Z dniem 11 październik 1993r. Dyrektor ZSZ Nr.2 w Płocku mgr Ewa Ciesielska powołała na stanowisko wicedyrektora szkoły mgr Wiesława Gosa.

Rok szkolny 1992/93

Roczniki: 
Szkoła: 

19 września 1992 r. odbył się I Zjazd Absolwentów Technikum Elektrycznego w Płocku z okazji 30 – lecia Technikum.

Szkołę ukończyło 1291 absolwentów. W zjeździe uczestniczyło 186 osób , w tym 106 absolwentów różnych roczników.

Honorowym gościem była p. Czesława Grabowska – żona I dyr. Technikum Elektrycznego.

Uczestnicy Zjazdu ufundowali dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Płocku 2 komputery IBM.

Z dniem 31 sierpnia 1993r. odwołany został ze stanowiska dyrektor szkoły przez Kuratora Oświaty – mgr. Inż. Józef Wereda.

Rok szkolny 1991/92

Roczniki: 
Szkoła: 

Rok szkolny 1991/92 przyniósł kolejną zmianę dyrektora szkoły . Na zasłużona emeryturę odszedł mgr Lech Dobrosielski . Obowiązki dyrektora przyjął mgr inż. Józef Wereda

28 lutego 1992 roku nauczyciele i pracownicy zespołu szkół Zawodowych nr 2 w Płocku przystąpili do Ogólnopolskiego strajku Protestacyjnego Nauczycieli zorganizowanego przez ZNP . Akcja ta miała na celu wykazanie Ministerstwu Edukacji Narodowej głębokiego niepokoju środowiska o losy polskiej oświaty i trudnej sytuacji materialnej nauczycieli.

Rok szkolny 1990/91

Roczniki: 
Szkoła: 

Praca dyplomowa „Cyfrowy multimetr ‘’ wykonana przez Andrzeja Konię , konsultowana przez p. Wojciecha Brudnickiego , zajęła III miejsce w Woj. Konkursie Prac Dyplomowych.

Praca dyplomowa Sławomira Janiaka „Program Komputerowy , wykonana pod kierunkiem p. inż. Zdzisława Zielińskiego , zajęła II miejsce w Woj. Konkursie prac Dyplomowych .

Marzec 1991 r.

Uczniowie kl. V TA oddali honorowo krew byłej wychowawczyni Pani mgr inż. . Wiesławie Rynkiewicz chorującej na białaczkę

Reprezentacja szkoły zdobyła:

I m. w Spartakiadzie Woj. Spp w piłce siatkowej .

Strony