Kronika

Rok szkolny 1967/68

Roczniki: 
Szkoła: 

Bieżący rok szkolny rozpoczęliśmy dnia 3 września 1967 roku w nowej siedzibie – w budynku szkolnym mieszczącym się w Płocku przy ulicy Bieruta 22. Jest to stary budynek, ale cieszymy się ogromnie, bo skończą się kłopoty z dojazdem.

Naukę w naszej szkole z dniem 3 września 1967 roku podjęło 228 uczniów w Technikum Samochodowym i 72 uczniów w Zasadniczej Szkole Zawodowej.

Rok szkolny 1966/67

Roczniki: 
Szkoła: 

1 września rozpoczynamy kolejny rok nauki w szkole. Spotykamy się znów na uroczystej akademii otwierającej rok szkolny 1966/67. Gromadka uczniów powiększyła się; w Technikum jest nasz 210 uczniów, a w ZSZ-107 uczniów.

Rok szkolny 1965/1966

Roczniki: 
Szkoła: 

Drugi rok istnienia naszej szkoły rozpoczął się jak wszędzie 1 września , a na uroczystość otwarcia roku szkolnego 1965/66 przybyło 272 uczniów. Przybyły trzy oddziały I-ej klasy technikum i jedna klasa ZSZ. W szkole zrobiło się gwarniej i weselej. Nic dziwnego, była nas spora gromadka. Powiększyła się też liczba etatowych nauczycieli do pięciu , a wszystkich , łącznie z dochodzącymi wykładowcami było 30 osób. Nowe twarze pojawiły się w personelu administacyjnym. Nowo zatrudniona pani sekretarka zajęła się naszymi sprawami i nie robiliśmy już kłopotów pani księgowej.

rok szkolny 1964-65

Roczniki: 
Szkoła: 

1 września 1964 roku otwarte zostały nasze szkoły: Technikum Samochodowe i Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 rozpoczynając pierwszy w swej działalności rok szkolny 1964/65. Tego roku naukę rozpoczęło 123 uczniów ; 82 w I klasie