Mechanik pojazdów samochodowych

Mechanik pojazdów samochodowych

Mechanikiem samochodowym nazywamy specjalistę zajmującego się naprawą aut, ale nie tylko. Może on też dokonywać niezbędnych regulacji w pojeździe i kontrolować jego stan techniczny, ale także stopień zużycia podzespołów i układów.

Każdy, kto jest szczęśliwym posiadaczem samochodu osobowego (a jest ich zarejestrowanych ponad 16 mln wg danych GUS) dobrze zna ten lęk, kiedy coś zepsuje się w jego ukochanym pojeździe i musi odwiedzić mechanika samochodowego. Najlepiej mają się szczęśliwcy, którzy mogą pochwalić się znajomością z takim fachowcem.

Konserwuje, wykonuje obsługę techniczną i naprawia silniki oraz zespoły i układy mechaniczne w samochodach osobowych, ciężarowych, autobusach, motocyklach i innych pojazdach silnikowych, z użyciem urządzeń diagnostycznych oraz narzędzi ślusarskich i monterskich.

Uczący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej. Zapotrzebowanie na mechaników pojazdów samochodowych jest bardzo duże.

Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • użytkowania pojazdów samochodowych,

 • diagnozowania pojazdów samochodowych m.in.: sprawdzanie działania pojazdu oraz jego zespołów za pomocą urządzeń diagnostycznych;

 • naprawiania pojazdów samochodowych m.in.: ustalanie i usuwanie usterek w zespołach i układach pojazdów; dokonywanie wymiany płynów eksploatacyjnych pojazdu; sprawdzanie i ustawianie zbieżności kół pojazdu; kontrolowanie i ustawianie świateł pojazdu; wykonywanie prac demontażowo-montażowych, naprawa i regulacja zespołów i podzespołów pojazdu, w tym: silnika i skrzyni biegów, sprzęgła, układu hamulcowego, kierowniczego, zawieszenia i innych; mycie oraz czyszczenie części i podzespołów, dorabianie i dopasowywanie części nieznormalizowanych; sprawdzanie jakości wykonanych prac obsługowo-naprawczych poprzez jazdę próbną oraz za pomocą urządzeń diagnostycznych;

 • organizowanie, eksploatacja i utrzymywanie w czystości stanowiska pracy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

 • wykonywanie rozliczeń kosztów obsługi i napraw;

 • kierowania pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy kategorii B.

Dodatkowe zadania zawodowe:

 • wykonywanie operacji monterskich i czynności kontrolno-odbiorczych przy produkcji pojazdów samochodowych;

 • przeprowadzanie konserwacji i zabezpieczeń antykorozyjnych podwozia i nadwozia pojazdu;

 • nadzorowanie innych pracowników.

Osiągnięte w procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe, umożliwią absolwentowi prowadzenie działalności gospodarczej oraz podejmowanie pracy między innymi w:

 • stacjach obsługi pojazdów samochodowych,

 • zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych,

 • salonach sprzedaży samochodów i instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi,

 • przedsiębiorstwach transportu samochodowego,

 • przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji,

 • firmach zajmujących się likwidacją i recyklingiem pojazdów samochodowych.

W zawodzie mechanik pojazdów samochodowych uczniowie kształcą się w jednej kwalifikacji:

M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

Uczniowie którzy zdecydują się na ten kierunek mają możliwość uzyskania prawa jazdy na kursie obejmującym naukę przepisów ruchu drogowego i techniki kierowania pojazdami.