Olimpiada Wiedzy Oxford Plus

20 kwietnia b.r. odbyła się w szkole XIX Edycja Olimpiady Wiedzy Oxford Plus z języka angielskiego.Wzięło w niej udział 22 uczniów, którzy startowali w dwóch kategoriach: PP12 – 14 uczniów i PP34 – 7 uczniów.W kategorii PP12 maksymalną ilość punktów: 100 uzyskał uczeń  z klasy IITB Marek Płażewski, w kategorii PP34 najlepszy wynik uzyskał Piotr Wojnarski z klasy IIITD: 72 punkty.      Opiekun: Maria Bąkowska       GRATULUJEMY