Regulamin Szkolnej Ligi Strzeleckiej

REGULAMIN XI EDYCJI
SZKOLNEJ LIGI STRZELECKIEJ

CEL:

Popularyzacja strzelectwa sportowego wśród młodzieży szkolnej, wyłonienie reprezentacji na zawody wyższych szczebli.

ORGANIZATORZY:

Liga Obrony Kraju w Płocku

KONKURENCJE SPORTOWE:

Karabin pneumatyczny - 4,5 mm
Odległość: 10 m
Postawa strzelecka: stojąc bez podpórki
Ilość strzałów: 8, ocenianych 5 najlepszych
Tarcza: TS 2

PUNKTACJA:

Punktacja indywidualna: wkategoriach juniorów i juniorek. Zwycięża zawodnik i zawodniczka mająca największą liczbę punktów we wszystkich eliminacjach.

Punktacja zespołowa: w kategoriach juniorów i juniorek. Zwycięża zespół, który uzyskał największą liczbę punktów we wszystkich eliminacjach (suma punktów wszystkich trzech zawodników)
Z każdej szkoły może brać udział w eliminacjach jedna drużyna męska i jedna drużyna żeńska.

TERMINARZ ELIMINACJI:

01.10.2012r., 16.10.2012r., 07.11.2012r., 15.03.2013r., 25.03.2013r., 09.04.2013r., 24.04.2013r., 16.05.2013r., 29.05.2013r. w godz.: 9.00 - 13.00

Uroczyste zakończenie połączone z wręczeniem nagród odbędzie się 03.06.2013r. o godz 10.00

MIEJSCE ROZGRYWEK:

Zespół Strzelnic LOK w Płocku, ul. Norbertańska 6

TEL. KONTAKTOWY: 24 262 41 47