Pobór krwi

W dniu 18.04.2013 odbędzie się kolejny pobór krwi u pełnoletnich uczniów szkoły. Chętnych prosimy o kontakt z pielęgniarką szkolną.