REGULAMIN XII EDYCJI SZKOLNEJ LIGI STRZELECKIEJ

REGULAMIN XII EDYCJI

SZKOLNEJ LIGI STRZELECKIEJ

CEL:
        
popularyzacja strzelectwa sportowego wśród młodzieży szkolnej,

         wyłonienie reprezentacji na zawody wyższych szczebli.

 

ORGANIZATORZY:

Liga Obrony Kraju w Płocku
Urząd Miasta w Płocku

KONKURENCJE SPORTOWE:

         Karabin pneumatyczny -4,5 mm

         Odległość: 10m,

         Postawa strzelecka: stojąc bez podpórki,

         Ilość strzałów: 8, ocenianych 5 najlepszych

         Tarcza: TS 2

Drużyna składa się z 5 zawodników lub zawodniczek. Dopuszcza się start drużyn mieszanych, które będą klasyfikowane jako drużyny męskie.

PUNKTACJA:

         Punktacja indywidualna: w kategoriach juniorów i juniorek. Zwycięża zawodnik i zawodniczka mająca największą liczbę punktów we wszystkich eliminacjach.

         Punktacja zespołowa: w kategoriach juniorów i juniorek. Zwycięża zespół, który uzyskał największą liczbę punktów we wszystkich eliminacjach
( suma punktów najlepszych 4 zawodników).
Z każdej szkoły w eliminacjach może brać udział tylko jedna drużyna męska
i jedna drużyna żeńska.

TERMINARZ ELIMINACJI:

07.10.13r,    22.10.13r,    06.11.13r,   w godz.: 09.00-13.00.
Terminy rozgrywek sesji wiosennej podane zostaną w marcu 2014r. 

MIEJSCE ROZGRYWEK:  Zespół Strzelnic LOK w Płocku,
ul. Norbertańska 6.

INFORMACJE DODATKOWE: Za doprowadzenie uczniów na teren rozgrywek odpowiada szkoła.

Telefon kontaktowy: 24 262 41 47