,, Sangwina Vita’‘ 2009/2010

            W roku szkolnym 2009/2010 klub honorowych dawców krwi ,, Sangwina Vita’‘ zajął I miejsce w konkursie ,,Może pomóc mi kropelka twojej krwi ‘’ z ilością 102 litrów krwi. Zajęliśmy III miejsce w woj. Mazowieckim „Młoda krew ratuje życie’’ W 23.09.2010 odbył się kolejny pobór krwi 55 osób oddało 24,750 ml krwi.Przekazano ją ofiarom wypadku w Rogożewku i pacjenta oddziału hematologii.

Dziękujemy krwiodawcom za bezcenny dar.