Wykaz podręczników przedmioty humanistyczne klasy przejściowe 2017/2018

Wykaz podręczników do klas przejściowych w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie w roku szkolnym 2017/2018 (przedmioty humanistyczne)

JĘZYK POLSKI

TECHNIKUM

KLASA II

 M. Chmiel, A. Równy, „Ponad słowami” kl. I cz.2, wyd. Nowa Era

 M. Chmiel, A. Równy, „Ponad słowami” kl. II cz.1, wyd. Nowa Era

KLASA III

 M. Chmiel, A. Równy, „Ponad słowami” kl. II cz.1, wyd. Nowa Era

M. Chmiel, Ewa Mirkowska-Treugutt, A. Równy, „Ponad słowami” kl. II cz.2, wyd. Nowa Era

KLASA IV

Chmiel, Ewa Robert Pruszczyński, A. Równy, „Ponad słowami” kl. 3, wyd. Nowa Era

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

KLASA II

J. Kusiak „Język polski” cz.1 z serii „Odkrywamy świat na nowo”       dla zasadniczej szkoły zawodowej, wyd. Operon

Barbara Chuderska, „Język polski” cz.2 z serii „Odkrywamy świat na nowo” dla zasadniczej szkoły zawodowej, wyd. Operon

KLASA III

Barbara Chuderska „Język polski” cz.2  z serii „Odkrywamy świat na nowo”       dla zasadniczej szkoły zawodowej, wyd. Operon

 

JĘZYK ANGIELSKI

TECHNIKUM  -  KLASY PRZEJŚCIOWE

Klasa II I III

Tim Falla, Paul A. Davies, Joanna Sosnowska,  „Oxford Solutions” (Pre-intermediate lub Intermediate), wyd. Oxford University Press

KLASA IV

Marta Umińska, Bob Hastings, Dominika Chandler, Rod Fricker, Angela Bandis, Beata Trapnell, Longman Repetytorium maturalne. Poziom podstawowy”, wyd. Pearson Longman

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

 

KLASA II

„Oxford Solutions Elementary/Pre-intermediate”

KLASA III

„Oxford Solutions Pre-intermediate”

JĘZYK NIEMIECKI

KLASA II

„Direkt neu 1b”, wyd. Lektor Klett

„Direkt neu 2a”, wyd. Lektor Klett

KLASA III

„Direkt neu 2a”, wyd. Lektor Klett

„Direkt neu 2b”, wyd. Lektor Klett

 

RELIGIA

TECHNIKUM

KLASA II

„W świecie”, red. Z. Marek, WAM

KLASA III i IV

"W rodzinie" red. Z. Marek, WAM

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

KLASA II

"Mocni nadzieją" red. T. Panuś. wyd. św. Stanisława B.M. Kraków

Klasa III

"Mocni miłością" red. T. Panuś. wyd. św. Stanisława B.M. Kraków

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

 TECHNIKUM

KLASA III

Tomasz Maćkowiak, „Poznać przeszłość. Ojczysty Panteon i ojczyste spory”, wyd. Nowa Era

 Iwona Janicka, „Poznać przeszłość. Rządzący i rządzeni”, wyd. Nowa Er

 KLASA IV

Karol Kłodziński, Tomasz Krzemiński, „Poznać przeszłość. Europa i świat”, wyd. Nowa Era

Jarosław Centek, „Poznać przeszłość. Wojna i wojskowość”, wyd. Nowa Era