KONKURS MATEMATYCZNY 2015 W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE W PŁOCKU

KONKURS MATEMATYCZNY 2015

W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH

im. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE W PŁOCKU

 1. Organizatorami konkursu są: Stanisław Kończal nauczyciel matematyki i przedmiotów informatycznych oraz Piotr Kuliński nauczyciel przedmiotów informatycznych.
 2. Celem konkursu jest:
 • popularyzowanie „wiedzy technicznej” wśród uczniów;
 • rozbudzanie wśród młodzieży zainteresowania naukami ścisłymi;
 • pobudzanie twórczego myślenia;
 • wykorzystywanie umiejętności matematycznych w rozwiązywaniu „realnych” problemów.
 1. Udział w konkursie mogą brać uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie Płocku.
 2. Konkurs składa się z dwóch etapów:
 • Etap I:  rozwiązanie dowolnej liczby z 8 zadań konkursowych  (rozwiązania należy dostarczyć do Stanisława Kończala najpóźniej 29 stycznia 2015 r.);
 • Etap II: finał – rozwiązywanie zadań w obecności komisji konkursowej (termin zostanie wyznaczony).
 1. W Etapie I zostaną ocenione zadania konkursowe (za każde zadanie można otrzymać od 0 do 4 punktów). Przy rozwiązywaniu zadań zaleca się korzystanie z kalkulatora, tablic matematycznych i fachowej literatury.
 2. Zadania z Etapu I należy dostarczyć na wydrukowanych formularzach (pobranych ze szkolonej strony internetowej) do nauczyciela Stanisława Kończala. Rozwiązanie każdego zadania może zająć tyle miejsca ile jest przewidziane w formularzu konkursowym (w związku z tym nie należy w rozwiązaniach podawać zbędnych wyliczeń – obliczenia można wykonać na kalkulatorze i wpisać w formularz sam wynik).
 3. Do Etapu II zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 10 osób, które zostaną wytypowane po sprawdzeniu zadań z Etapu I – uzyskają najwięcej punktów.
 4. Etap II polegał będzie na rozwiązywaniu zadań w obecności komisji konkursowej na terenie ZSZ im. Marii Skłodowskiej - Curie w Płocku.

Uwagi dotyczące konkursu

Konkurs obejmuje szeroki zasób wiedzy z różnych dziedzin nauki, zwłaszcza matematyki. Zadania konkursowe są ułożone tak, aby nie trzeba było wykorzystywać określonych praw, takich jak zasad zachowania pędu, energii, zasad dynamiki itp. Jeśli wykorzystanie określonych zadań będzie tego wymagało wówczas wiadomości takie zostaną przedstawione w treści zadania. Duża część zadań ma postać problemów otwartych, których rozwiązanie wymaga znajomości danego tematu. Zadania te można rozwiązać pod różnymi aspektami i wieloma sposobami. Ocenianie nie będzie zatem polegało na sprawdzeniu zadań zgodnie ze schematem oceniania, ale na podstawie sposobu rozwiązania. Należy zatem odpowiednio opisać sposób rozwiązania. Poziom trudności zadań oceniam na bardzo duży – analiza określonych zagadnień w 90 % polega na sformułowaniu problemu do postaci, która da się przeanalizować. Rozwiązanie jest rzeczą wtórną i niejako mechaniczną – może to zrobić każdy bez znajomości tematu.