MotoMikołaje 2015

W dniach 3 i 4 grudnia Samorząd Uczniowski przy współudziale p. Piotra Kulińskiego, zorganizował "Kiermasz wypieków", z którego całkowity dochód przeznaczony był na cel charytatywny.
Wszystkim, którzy wsparli akcję serdecznie dziękujemy.

Uzyskane datki w kwocie 555,01 zł przekazalismy na coroczną akcje MotoMikołaje. Organizatorzy za zebrane pieniądze kupili prezenty dla dzieci z rodzinnych domów dziecka.