Uczniowie klasy III TC uczą języka angielskiego przedszkolaków

            W roku szkolnym 2009/2010, uczniowie klasy III TC zachęceni przez swą wychowawczynię Katarzynę Siemieniako prowadzili zajęcia z języka angielskiego w Miejskim Przedszkolu Nr 14 w Płocku. Uczniowie przeprowadzili 14 zajęć w grupie pięciolatków i sześciolatków. Lekcje w formie zabawowej odbywały się w piątki po zajęciach szkolnych i trwały po pół godziny. W zakres nauczania wchodziły: liczby, kolory, zwierzęta, zabawki, dni tygodnia. Dzieci budowały proste pytania i odpowiedzi oraz przedstawiały się w języku angielskim. Tematem zajęć było też tworzenie liczby mnogiej rzeczowników, zaimki osobowe i dzierżawcze. Ponadto dzieci poznawały piosenki, wierszyki, zgadywanki, gry dydaktyczne, zabawy związane z wybraną tematyką. Sześciolatki miały też do wykonania ćwiczenia przy stolikach oraz pracę domową. W zajęcia z przedszkolakami zaangażowało się 4 uczniów:  Michał Szymański, Adrian Kułaga, Sebastian Surynowicz i Piotr Karowski, którzy samodzielnie przygotowywali pomoce dydaktyczne i ćwiczenia, wyszukiwali piosenki, zabawy i wierszyki w Internecie lub w książkach do nauczania języka angielskiego dla najmłodszych. Jak sami przyznali była to ciężka praca, ale dająca dużo satysfakcji. Przekonali się, jak dużo wysiłku należy włożyć w edukację najmłodszych. Podczas spotkań z dziećmi było dużo śmiechu i zabawy. Maluchy były bardzo aktywne i z niecierpliwością czekały na następne zajęcia. Między dziećmi a ich starszymi kolegami widać było więzi emocjonalne i przyjacielskie stosunki. Wszystkie zajęcia odbywały się pod czujnym okiem wychowawczyni, która udzielała swym uczniom wiele cennych rad merytorycznych i metodycznych. Na zakończenie zajęć młodzież obdarowała przedszkolaków słodyczami. Pani Dyrektor przedszkola doceniła pracę i zaangażowanie chłopców . W podziękowaniu wręczyła im dyplomy i drobne upominki. Wyraziła również chęć współpracy w przyszłym roku szkolnym. Odpowiednio dobrane formy pracy na zajęciach z języka angielskiego dały obopólne korzyści. Uczniowie poznali pracę w przedszkolu, kształtowali takie cechy jak: cierpliwość, umiejętność słuchania, indywidualne podejście do każdego dziecka. Przedszkolakom  zajęcia te służyły budowaniu pozytywnego stosunku do języka angielskiego oraz kształtowały postawę otwartości i tolerancji.

OPIEKUN: KATARZYNA SIEMIENIAKO