Wykaz podreczników z matematyki, chemii, informatyki i fizyki rok szk. 2017/2018

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW Z MATEMATYKI, CHEMII, INFORMATYKI i FIZYKI  Rok szk. 2017/2018

TECHNIKUM IV LETNIE

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych po Zasadniczej Szkole Zawodowej (kl. II i kl. III)

MATEMATYKA

Klasa I - Podręcznik do liceów i techników – zakres rozszerzony – Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda – Oficyna Edukacyjna – Krzysztof Pazdro. (podręcznik do nowej podstawy programowej) i zbiór zadań tych samych autorów.

Klasa II - Podręcznik do liceów i techników – zakres rozszerzony – Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda – Oficyna Edukacyjna – Krzysztof Pazdro. (podręcznik do nowej podstawy programowej)  i zbiór zadań tych samych autorów.

Klasa  III - Podręcznik do liceów i techników – zakres rozszerzony – Marcin  Kurczab , Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda – Oficyna Edukacyjna – Krzysztof Pazdro i zbiór zadań tych samych autorów.

Klasa  IV - Podręcznik do liceów i techników  kl. III– zakres rozszerzony – Marcin  Kurczab , Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda – Oficyna Edukacyjna – Krzysztof Pazdro i zbiór zadań tych samych autorów.

CHEMIA Kl . I - To jest chemia. Podręcznik do szkoły ponadgimnazjalnej. Romuald Hassa. Nowa Era.

FIZYKA I ASTRONOMIA

Klasa I  - „Świat fizyki” Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy, Maria Fiałkowska  Wyd. ZamKor

Klasa II - „Z fizyką w przyszłość"."Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres rozszerzony, Maria Fiałkowska, Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach  część 1

Klasa III i IV  - „Z fizyką w przyszłość”, Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres rozszerzony, Maria Fiałkowska, Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach  część 2

INFORMATYKA  Klasa I – Informatyka dla szkół ponadgimnajalnych – poziom podstawowy – Grażyna Koba wyd. Migra.

 Klasa II i III (klasy D i F) - – Informatyka dla szkół ponadgimnajalnych – poziom rozszerzony – Grażyna Koba wyd. Migra

 

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA   I   ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

MATEMATYKA Kl. I i II i III– Matematyka w Zasadniczej Szkole Zawodowej podręcznik do kl. I i II do nowej podstawy programowej. Alicja Cewe, M.Krawczyk. Wydawnictwo Podkowa.

FIZYKA I ASTRONOMIA  Klasa I  „Świat fizyki” Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy, Maria Fiałkowska  Wyd. ZamKor

CHEMIA Kl . I - To jest chemia. Podręcznik do szkoły ponadgimnazjalnej. Romuald Hassa. Nowa Era.

INFORMATYKA  Klasa I – Informatyka dla szkół ponadgimnajalnych – poziom podstawowy – Grażyna Koba wyd. Migra