Wykaz podręczników z przedmiotów zawodowych w roku szkolnym 2017/2018

Wykaz podręczników z przedmiotów zawodowych w roku szkolnym 2017/2018

UWAGA!!!

W związku z aktualizacjami ofert książkowych przez wydawnictwa, uczniowie przed zakupem, proszeni są o potwierdzenie pozycji literaturowej z nauczycielem prowadzącym dany przedmiot zawodowy.

 

Technikum

Technik elektryk

Klasa I

Bielawski A., Kuźma W.: Montaż maszyn i urządzeń elektrycznych. Wyd. WSiP.

Bolkowski S.: Elektrotechnika i elektronika. Wyd. WSiP.

Karasiewicz S.: Pracownia maszyn i urządzeń elektrycznych. Wyd. WSiP.

Konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych, praca zbiorowa, Wyd. WSiP.

Markiewicz A.: Zbiór zadań z elektrotechniki. Wyd. WSiP.

Klasa II

Bielawski A., Kuźma W.: Montaż maszyn i urządzeń elektrycznych. Wyd. WSiP.

Goźlińska E.: Maszyny elektryczne. Wyd. WSiP.

Kacejko L.: Pracownia elektrotechniczna.

Karasiewicz S.: Pracownia maszyn i urządzeń elektrycznych. Wyd. WSiP.

Konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych, praca zbiorowa, Wyd. WSiP.

Makieła Z., Rachwał T.: Podstawy przedsiębiorczości. Wyd. Nowa Era.

Musiał E.: Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne. Wyd. WSiP.

Tąpolska A.: Montaż instalacji elektrycznych. Cz.1., Wyd. WSiP.

Klasa III

Bielawski A., Kuźma W.: Montaż maszyn i urządzeń elektrycznych. Wyd. WSiP.

Chrząszczyk I.: Konserwacja instalacji elektrycznych. Cz. 2., Wyd. WSiP.

Goźlińska E.: Maszyny elektryczne. Wyd. WSiP.

Januszewski S., Pytlak A., Rosnowska-Nowaczyk M., Świątek H.: Energoelektronika. Wyd. WSiP.

Konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych, praca zbiorowa, Wyd. WSiP.

Makieła Z., Rachwał T.: Podstawy przedsiębiorczości. Wyd. Nowa Era.

Musiał E.: Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne. Wyd. WSiP.

Pilawski M., Winek T.: Pracownia elektryczna. Wyd. WSiP.

Klasa IV

Goźlińska E.: Maszyny elektryczne.

Januszewski S., Pytlak A.: Urządzenia energoelektroniczne. Wyd. WSiP.

Januszewski S., Pytlak A., Rosnowska-Nowaczyk M., Świątek H.: Energoelektronika. Wyd. WSiP.

Musiał E.: Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne. Wyd. WSiP.

Musiałkiewicz J.: Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej. Wyd. Ekonomik.

Tokarz M., Lip Ł.: Eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych. Cz. 1., Cz. 2., Wyd. WSiP.

 

Technik mechanik

Klasa I

Boś P. Sitarz S.: Podstawy konstrukcji maszyn. Wstęp do projektowania. Cz.1. Wyd. WKŁ.

Boś P, Chodorowska D., Fejkiel R., Wrzask Z.: Podstawy konstrukcji maszyn. Techniki wytwarzania i maszynoznawstwo. Cz.2. Wyd. WKŁ.

Górecki A.: Technologia ogólna – Podstawy technologii mechanicznej. Wyd. WSiP.

Lewandowski T.: Rysunek techniczny dla mechaników. Wyd. WSiP.

Potrykus J.: Poradnik mechanika. Wyd. REA.

Figurski J, Popis S.: Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej. Wyd. WSiP.

Klasa II

Boś P, Chodorowska D., Fejkiel R., Wrzask Z.: Podstawy konstrukcji maszyn. Techniki wytwarzania i maszynoznawstwo. Cz.2. Wyd. WKŁ.

Figurski J., Popis S.: Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej. Wyd. WSiP.

Makieła Z., Rachwał T.: Podstawy przedsiębiorczości. Wyd. Nowa Era.

Okoniewski S.: Technologia maszyn. Wyd. WSiP.

Klasa III

Boś P, Chodorowska D., Fejkiel R., Wrzask Z.: Podstawy konstrukcji maszyn. Techniki wytwarzania i maszynoznawstwo. Cz.2. Wyd. WKŁ.

Górecki A.: Technologia ogólna. Wyd. WSiP.

Grzelak K., Kowalczyk S.: Organizacja procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń. Wyd. WSiP.

Grzelak K., Telega J., Torzewski J.: Podstawy konstrukcji maszyn. Wyd. WSiP.

Makieła Z., Rachwał T.: Podstawy przedsiębiorczości. Wyd. Nowa Era.

Klasa IV

Brodowicz W., Grzegórski Z.: Technologia budowy maszyn. Wyd. WSiP.

Feld M.: Technologia budowy maszyn. Wyd. PWN, W-wa 2000.

Grzelak K., Kowalczyk S.: Organizacja procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń. Wyd. WSiP

Herner A., Riehl H.: Elektrotechnika i elektronika w pojazdach samochodowych. Wyd. WKŁ.

Musiałkiewicz J.: Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej. Wyd. Ekonomik.

Okoniewski S.: Technologia maszyn. Wyd. WSiP.

 

Technik elektronik

Klasa I

Bolkowski S.: Elektrotechnika. WSiP.

Markiewicz A.: Zbiór zadań z elektrotechniki. Wyd. WSiP.

Klasa II

Głocki W.: Układy cyfrowe. Wyd. WSiP.

Kacejko L.: Pracownia elektrotechniczna.

Makieła Z., Rachwał T.: Podstawy przedsiębiorczości. Wyd. Nowa Era.

Parchański J.: Przyrządy pomiarowe - Miernictwo elektryczne i elektroniczne. Wyd. WSiP.

Pióro B., Pióro M.: Podstawy elektroniki. Cz. I, Cz. II. Wyd. WSiP.

Klasa III

Bolkowski S.: Elektrotechnika. Wyd. WSiP.

Daniszewski K., Żyburt-Wasilewska S.: Urządzenia elektroniczne. Cz. 1., Wyd. WSiP.

Głocki W.: Układy cyfrowe. Wyd. WSiP.

Kostro J.: Elementy, urządzenia i układy automatyki. Wyd. WSiP.

Makieła Z., Rachwał T.: Podstawy przedsiębiorczości. Wyd. Nowa Era.

Grabowski L.: Pracownia elektroniczna. Wyd. WSiP.

Pióro B., Pióro M.: Podstawy elektroniki. Cz. II. Wyd. WSiP 1999.

Klasa IV

Chwaleba A., Moeschke B., Płoszajski G.: Elektronika. Wyd. WSiP.

Daniszewski K, Żyburt-Wasilewska S.: Urządzenia elektroniczne. Cz. 2., Wyd. WSiP.

Kostro J.: Elementy, urządzenia i układy automatyki. Wyd. WSiP.

Musiałkiewicz J.: Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej. Wyd. Ekonomik.

 

Technik informatyk

Klasa I, II

Domka P.: Bazy danych i systemy baz danych. Wyd. WSiP.

Łokińska M.: Witryny internetowe. Wyd. WSiP.

Łokińska M.: Aplikacje internetowe. Wyd. WSiP.

Makieła Z., Rachwał T.: Podstawy przedsiębiorczości. Wyd. Nowa Era.

Marciniuk T., Krzysztof P., Sylwia O.: Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy. Cz. 1., Cz. 2., Wyd. WSiP.

Marciniuk T., Pytel K., Osetek S.: Naprawa Komputera osobistego. Wyd. WSiP.

Marciniuk T., Pytel K., Osetek S.: Użytkowanie urządzeń peryferyjnych  komputera osobistego. Wyd. WSiP.

Klasa III

Domka P.: Bazy danych i systemy baz danych. Wyd. WSiP.

Łokińska M. Aplikacje internetowe. Wyd. WSiP.

Łokińska M. Witryny internetowe. Wyd. WSiP.

Makieła Z., Rachwał T.: Podstawy przedsiębiorczości. Wyd. Nowa Era.

Pytel K., Osetek S.: Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi. Wyd. WSiP.

Pytel K., Osetek S.: Konfigurowanie urządzeń sieciowych. Wyd. WSiP.

Pytel K., Osetek S.: Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej. Wyd. WSiP.

Klasa IV

Łokińska M. Aplikacje internetowe. Wyd. WSiP.

Łokińska M. Witryny internetowe. Wyd. WSiP.

Musiałkiewicz J.: Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej. Wyd. Ekonomik.

Przemysław Domka - Bazy danych i systemy baz danych. Wyd. WSiP.

 

Technik pojazdów samochodowych

Klasa I

Boś P. Sitarz S.: Podstawy konstrukcji maszyn. Wstęp do projektowania. Cz.1. Wyd. WKŁ.

Dąbrowski M., S. Kowalczyk S., G. Trawiński G.: Diagnostyka pojazdów samochodowych. Wyd. WSiP.

Gabryelewicz M.: Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych. Cz. 1., Cz. 2., Wyd. WKŁ.

Joachim Potrykus J.: Poradnik mechanika. Wyd. REA.

Karczewski M., Szczech L., Trawiński G.: Silniki pojazdów samochodowych. Wyd. WSiP.

Okoniewski S.: Technologia maszyn. Wyd. WSiP.

Klasa II

Boś P., Chodorowska D., Fejkiel R., Wrzask Z.: Podstawy konstrukcji maszyn. Techniki wytwarzania i maszynoznawstwo. Cz.2. Wyd. WKŁ.

Dąbrowski M., S. Kowalczyk S., G. Trawiński G.: Diagnostyka pojazdów samochodowych. Wyd. WSiP.

Gabryelewicz M.: Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych. Cz. 1., Cz. 2., Wyd. WKŁ.

Herner A., Riehl H.: Elektrotechnika i elektronika w pojazdach samochodowych. Wyd. WKŁ.

Joachim Potrykus J.: Poradnik mechanika. Wyd. REA.

Karczewski M., Szczech L., Trawiński G.: Silniki pojazdów samochodowych. Wyd. WSiP.

Makieła Z., Rachwał T.: Podstawy przedsiębiorczości. Wyd. Nowa Era.

Okoniewski S.: Technologia maszyn. Wyd. WSiP.

Klasa III

Dąbrowski M., S. Kowalczyk S., G. Trawiński G.: Diagnostyka pojazdów samochodowych. Wyd. WSiP.

Gabryelewicz M.: Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych. Cz. 1., Cz. 2., Wyd. WKŁ.

Herner A., Riehl H.: Elektrotechnika i elektronika w pojazdach samochodowych. Wyd. WKŁ.

Joachim Potrykus J.: Poradnik mechanika. Wyd. REA.

Karczewski M., Szczech L., Trawiński G.: Silniki pojazdów samochodowych. Wyd. WSiP.

Makieła Z., Rachwał T.: Podstawy przedsiębiorczości. Wyd. Nowa Era.

Okoniewski S.: Technologia maszyn. Wyd. WSiP.

Klasa IV

Gabryelewicz M.: Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych. Cz. 1., Cz. 2., Wyd. WKŁ.

Herner A., Riehl H.: Elektrotechnika i elektronika w pojazdach samochodowych. Wyd. WKŁ.

Joachim Potrykus J.: Poradnik mechanika. Wyd. REA.

Kowalczyk S.: Organizowanie obsługi pojazdów samochodowych. Wyd. WSiP.

Karczewski M., Szczech L., Trawiński G.: Silniki pojazdów samochodowych. Wyd. WSiP.

Makieła Z., Rachwał T.: Podstawy przedsiębiorczości. Wyd. Nowa Era.

Musiałkiewicz J.: Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej. Wyd. Ekonomik.

Okoniewski S.: Technologia maszyn. Wyd. WSiP.

 

Technik teleinformatyk

Klasa I

Haykin S.: Systemy telekomunikacyjne. Wyd. WKŁ, Warszawa 2004.

Pytel K., Osetek S.: Systemy operacyjne i sieci komputerowe. Cz. 1., Wyd. WSiP, Warszawa 2010.

Pytel K., Osetek S.: Systemy operacyjne i sieci komputerowe. Cz. 2., Wyd. WSiP, Warszawa 2010.

Stranneby D.: Cyfrowe przetwarzanie sygnałów. Wyd. BTC, 2004.

Klasa II

Kościelnik D.: ISDN – cyfrowe sieci zintegrowane usługowo. Wyd. WKŁ, Warszawa 2001.

Makieła Z., Rachwał T.: Podstawy przedsiębiorczości. Wyd. Nowa Era.

Wojtuśkiewicz K.: Urządzenia techniki komputerowej. Cz 2., Wyd. PWN, Warszawa 2007.

Zagrobelny T.: Urządzenia teletransmisyjne. Wyd. WSiP, Warszawa 1996.

Klasa III

Kula S.: Systemy teletransmisyjne. Wyd. WKŁ, Warszawa 2004.

Makieła Z., Rachwał T.: Podstawy przedsiębiorczości. Wyd. Nowa Era.

Pytel K., Osetek S.: Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi. Wyd. WSiP, Warszawa 2013.

Pytel K., Osetek S.: Konfigurowanie urządzeń sieciowych. Wyd. WSiP, Warszawa 2013.

Pytel K., Osetek S.: Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej. Wyd. WSiP, Warszawa 2013.

Wesołowski K.: Systemy radiokomunikacji ruchomej. Wyd. WKŁ, Warszawa 2003.

Klasa IV

Jajszczyk A.: Wstęp do telekomutacji. Wyd. WNT, Warszawa 2016.

Kabaciński W., Żal M.: Sieci telekomunikacyjne. Wyd. WKŁ, Warszawa 2008.

Kula S.: Systemy teletransmisyjne. Wyd. WKŁ, Warszawa 2004.

Musiałkiewicz J.: Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej. Wyd. Wyd. Ekonomik.

 

 

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

Elektryk

Klasa I

Kurdziel R.: Podstawy elektrotechniki. Cz. 1., Wyd. WSiP.

Markiewicz A.: Zbiór zadań z elektrotechniki. Wyd. WSiP.

Pazdro K., Poniński M.: Miernictwo elektryczne. Wyd. WNT.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Elektryk

Klasa II

Kurdziel R.: Podstawy elektrotechniki. Cz. 2., Wyd. WSiP.

Makieła Z., Rachwał T.: Podstawy przedsiębiorczości. Nowa Era, Warszawa 2006.

Pilawski M., Winek T.: Pracownia elektryczna. Wyd. WSiP.

Klasa III

Makieła Z., Rachwał T.: Podstawy przedsiębiorczości. Nowa Era, Warszawa 2006.

Musiałkiewicz J.: Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej. Wyd. Ekonomik.

Pilawski M., Winek T.: Pracownia elektryczna. Wyd. WSiP.

Stein Z.: Maszyny elektryczne. Wyd. WSiP.

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

Mechanik pojazdów samochodowych

Klasa I

Boś P. Sitarz S.: Podstawy konstrukcji maszyn. Wstęp do projektowania. Cz.1., Wyd. WKŁ.

Gabryelewicz M.: Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych. Cz. 1., Wyd. WKŁ.

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Mechanik pojazdów samochodowych

Klasa II

Boś P. Sitarz S.: Podstawy konstrukcji maszyn. Wstęp do projektowania. Cz.1., Wyd. WKŁ.

Gabryelewicz M.: Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych. Cz. 2., Wyd. WKŁ.

Herner A., Riehl H.: Elektrotechnika i elektronika w pojazdach samochodowych. Wyd. WKŁ.

Karczewski M., Szczęch L., Trawiński G.: Silniki pojazdów samochodowych. Wyd. WSiP.

Makieła Z., Rachwał T.: Podstawy przedsiębiorczości. Nowa Era, Warszawa 2006.

Klasa III

Dąbrowski M., S. Kowalczyk S., G. Trawiński G.: Diagnostyka pojazdów samochodowych. Wyd. WSiP.

Karczewski M., Szczech L., Trawiński G.: Silniki pojazdów samochodowych. Wyd. WSiP.

Makieła Z., Rachwał T.: Podstawy przedsiębiorczości. Nowa Era, Warszawa 2006.

Musiałkiewicz J.: Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej. Wyd. Ekonomik.

 

 

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

Elektromechanik pojazdów samochodowych

Klasa I

Boś P. Sitarz S.: Podstawy konstrukcji maszyn. Wstęp do projektowania. Cz.1., Wyd. WKŁ.

Kurdziel R.: Elektrotechnika dla zsz. Cz.1., Wyd. WSiP.

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Elektromechanik pojazdów samochodowych

Klasa II

Boś P. Sitarz S.: Podstawy konstrukcji maszyn. Wstęp do projektowania. Cz.1., Wyd. WKŁ.

Herner A., Riehl H.: Elektrotechnika i elektronika w pojazdach samochodowych. Wyd. WKŁ.

Kurdziel R.: Elektrotechnika dla zsz. Cz.1., Wyd. WSiP.

Makieła Z., Rachwał T.: Podstawy przedsiębiorczości. Nowa Era, Warszawa 2006.

Klasa III

Herner A., Riehl H.: Elektrotechnika i elektronika w pojazdach samochodowych. Wyd. WKŁ.

Makieła Z., Rachwał T.: Podstawy przedsiębiorczości. Nowa Era, Warszawa 2006.

Musiałkiewicz J.: Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej. Wyd. Ekonomik.