Ojcowie Europy

Robert Schuman urodził się 1886 r. w niewielkiej miejscowości położonej w Luksemburgu. Często mawiał o sobie, że jest człowiekiem pogranicza ponieważ wychowywał się w pobliżu Francji i Niemiec. Miało to duży wpływ na jego poglądy. Uważał on bowiem, iż trzeba być otwartym na inne narody. Po I wojnie światowej miejscowość Metz, w której mieszkał, przeszła z rąk Niemiec w ręce Francuzów. Tutaj Schuman brał udział w życiu politycznym kraju. W czasie II wojny światowej został uwięziony przez Niemców. Udało mu się uciec z niewoli i do końca wojny ukrywał się we Francji przed faszystami. Po zakończeniu krwawych wydarzeń Europa powoli dźwigała się ze zniszczeń, a Schuman starał się jej w tym pomóc. Nie chciał więcej wojen, nienawiści, próbował nakłonić państwa Europy do współpracy i pokoju. W 1950 r. wysunął wraz z J. Monnetem, pomysł utworzenia organizacji, której zadaniem byłaby współpraca państw Europy. Na taki pomysł zgodzili się Francuzi, Niemcy, Włosi, Belgowie, Holendrzy i Luksemburczycy. Był to pierwszy milowy krok do zjednoczenia naszego kontynentu. W następnych latach Schuman podróżował po Europie, by przekonać ludzi do integracji europejskiej. W 1958 r. został wybrany pierwszym prezydentem Parlamentu Europejskiego, wspólnej instytucji dla Zjednoczonej Europy.

Jean Monnet urodził się w 1888 r we Francji. Jego ojciec miał firmę, która współpracowała z wieloma podobnymi w całej Europie. To właśnie w domu rodzinnym po raz pierwszy zobaczył, że wspólne działania Europejczyków są przyszłością Francji i wielu innych państw. W młodości Jean Monnet dużo podróżował po kontynencie. Wydarzenia I wojny światowej pokazały mu, że współpraca między narodami jest najlepszym zapewnieniem siły i bezpieczeństwa. Jego starania przerwała kolejna, straszliwa wojna, która potwierdziła potrzebę współpracy. Wówczas zaczął pracować nad planami przyszłej Europy – Europy zjednoczonej, której nie zagraża niebezpieczeństwo wojny, a rządy państw wzajemnie sobie pomagają. Przy pomocy Roberta Schumana udało mu się ów projekt wcielić w życie w 1950 r. Był to tak zwany „plan Schumana”, według którego państwa Europy miały ze sobą współpracować. I tak też się stało. Francja, RFN, Holandia, Belgia, Włochy i Luksemburg od tej pory stanowiły „wielką rodzinę”, na której czele stanął Jean Monnet – pełnił funkcję prezydenta Wysokiej Władzy. To był początek integracji narodów naszego kontynentu. Jeszcze przez wiele lat Monnet przekonywał inne państwa do przyłączenia się. Dziś nazywany jest ojcem Zjednoczonej Europy.

Paul-Henri Spaak urodził się w 1898 r. w Belgi. W czasie I wojny światowej chciał walczyć, ale został uwięziony przez Niemców w obozie dla jeńców. Po wojnie skończył studia i pracował jako sędzia. W 1936 r. został ministrem sprawa zagranicznych i pełnił tę funkcję 20 lat. W czasie II wojny światowej uciekł przed Niemcami do Wielkiej Brytanii i dalej pracował dla swojego kraju. Po zakończeniu tych krwawych wydarzeń wrócił do ojczyzny i ponownie zajął się polityką. Wtedy też zrozumiał, że potrzebna jest współpraca między państwami Europy, by zapewnić pokój i dobrobyt mieszkańców kontynentu. Uważał również, że trzeba walczyć o to, by każdy człowiek Europy Zachodniej mógł być wolny i żyć godnie. I walczył, przekonując innych, że integracja państw europejskich jest konieczna. W 1954 r. dzięki niemu udało się przygotować dokumenty (Traktaty Rzymskie), które doprowadziły do zacieśnienia współpracy między krajami Europy. Pełnił również funkcję sekretarza generalnego NATO. Całe życie poświęcił idei zjednoczenia narodów. Był jednym z kandydatów do Pokojowej Nagrody Nobla.


 

Konrad Adenauer urodził się w 1876 r. w Niemczech. Mieszkał w regionie przy granicy z Francją. Wychowywał się w świecie wartości, w których chrześcijaństwo i człowiek były najważniejsze. Od 1917 r. był nadburmistrzem Kolonii, jednak został pozbawiony tego urzędu, gdy nie zgodził się na wizytę Hitlera w mieście. Po wojnie znowu zaczął aktywnie uczestniczyć w wydarzeniach politycznych kraju, pracował np. nad nową konstytucją odradzającego się ze zniszczeń państwa. W 1949 r. został wybrany kanclerzem Republiki Federalnej Niemiec. Konrad Adenauer odegrał ogromną rolę w integracji europejskiej, przyczyniając się do powstania organizacji, których celem była współpraca między państwami. Jego zadanie było szczególnie trudne, gdyż po I i II wojnie światowej Niemcy miały wielu przeciwników, to przecież z ich winy doszło do tylu okropieństw. Adenauer wprowadził Niemcy do wspólnoty europejskiej i sprawił, że nastawienie do RFN zmieniło się. 

Alicide de Gasperi urodził się w 1881 r. w północnej części Włoch. Po ukończeniu liceum studiował filozofię na Uniwersytecie Wiedeńskim. Już we wczesnych latach młodości zajął się polityką. Kiedy we Włoszech do władzy doszedł Mussolini, późniejszy sprzymierzeniec Hitlera, de Gasperi został aresztowany i spędził w więzieniu 4 lata. Dopiero wstawiennictwo papieża pomogło uwolnić polityka. Włochy w tym czasie odeszły od budowania demokracji w państwie. Alcido nie udzielał się politycznie, pracował w watykańskiej bibliotece. W czasie II wojny światowej działał w ruchu oporu, a po zakończeniu krwawych wydarzeń został premierem Włoch. Od razu zaczął odbudowywać demokrację w kraju, a przyszłość dla bezpieczeństwa Europy widział w integracji państw Starego Kontynentu. Brał udział w pracach nad utworzeniem Rady Europy, a następnie, jako gorący zwolennik, włączył się w działania na rzecz utworzenia organizacji integrującej państwa Europy. Wprowadził również Włochy do NATO. Uważał, iż takie działania przyniosą pokój i bezpieczeństwo.