Turniej im. Jana Dzwolaka

W dniach 26-27 października br. w naszej odbędzie się XVII Turniej Środowisk Szkolnych w Siatkówce im. Jana Dzwolaka z udziałem naszych siatkarzy oraz reprezentacji szkół : L.O Małachowskiego, ZST, ZSCE, III LO, ZSB NR 1. Impreza ma na celu integrację i aktywizację środowisk szkolnych: uczniów, absolwentów, rodziców i nauczycieli oraz rywalizację sportową i czynne spędzanie czasu wolnego. Mecze będą odbywać się w godzinach 16.00-20.00. W czwartek o 16.00 w  pierwszym meczu nasza drużyna spotka się z ekipą Zespołu Szkół Centrum Edukacji. Szczegółowy program znajdzie się w gablocie przy Sali gimnastycznej.

            Pomysłodawcą i pierwszym organizatorem Turnieju Środowisk Szkolnych w Siatkówce był, nieżyjący już, nauczyciel, trener, v-ce dyrektor ZSZ Nr 2 w Płocku, mgr Jan Dzwolak(1938-1994). Jan Dzwolak był absolwentem Studium Nauczycielskiego w Płocku i AWF w Warszawie. Był wielkim pasjonatem sportu, a szczególnie siatkówki i lekkiej atletyki. W ZSZ Nr 2 pracował w latach 1975-94, przez kilka lat był także trenerem siatkarzy w ZKS Wisła Płock.  Obecnie już dziesiąty raz z rzędu w naszej szkole imprezę organizuje p. Mariusz Stępniewski, drużynę prowadzi p. Krzysztof Nejman. Sponsorami Turnieju są: PKN Orlen i Partner Premium.