Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

W dniu 13 października 2017 roku w naszej szkole odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi oraz uczniowie zgromadzili się na sali gimnastycznej, aby uczcić Dzień Nauczyciela, aby podziękować nauczycielom i wychowawcom za ich codzienną pracę i zapał do poszerzania wiedzy uczniów i rozwijania ich pasji.

Pan Dyrektor Paweł Witkowski podziękował nauczycielom za ich pracę i wytrwałość w poszerzaniu wiedzy uczniów, życzył entuzjazmu i zapału do dalszej pracy, następnie wręczył nagrody nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi.

Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego w imieniu społeczności uczniowskiej złożyli życzenia naszym nauczycielom i pozostałym pracownikom. Następnie wszyscy zgromadzeni na uroczystości obejrzeli krótki, humorystyczny program artystyczny.

Wszystkim nagrodzonym jeszcze raz serdecznie gratulujemy!

Uroczystość przygotowali pod kierunkiem opiekunów Samorządu Uczniowskiego – Hanny Krzewińskiej i Joanny Baranowskiej uczniowie:

Marlena Bańka 1 TD

Jakub Jankowski 1 TD

Oskar Koperski 1 TD

Adam Supiński 1 TD

Marcin Tokarski 1 TD

Jakub Szymański 1 TDF

Mateusz Sowiński 1 TDF

Szymon Plewiński 1 TDF

Dawid Paśnicki 1 TDF

Dawid Ziębiński 1 TDF

Paweł Zalewski 2 TC

Bartosz Kupis 2 TC

Paulina Kaleja 3 TA

Anita Białorucka 3 TD

Mateusz Kulpiński 3 TD

Mateusz Kraśniewski 4 TA

Łukasz Kupis 4 TA

Szymon Magierski 4 TA

Eryk Leonarcik 4 TA