Nagrody Prezydenta Miasta Płocka

Jak co roku z okazji święta nauczycieli prezydent Płocka przyznał nagrody pedagogom. Kto tym razem spośród naszych nauczycieli za swoją pracę otrzymał nagrodę? Dwie Panie - P. Małgorzata Baryła i P. Katarzyna Siemieniako.

Uroczystość wręczenia wyróżnień odbyła się w środę, 18 października, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2.

Pan Dyrektor Paweł Witkowski , opiekunki Samorządu Uczniowskiego - Hanna Krzewińska oraz Joanna Baranowska i dwóch uczniów - Mateusz Słupecki (1 TA) oraz Kuba Wiśniewski (1 TA) jako przedstawiciele SU, byli tam razem z nagrodzonymi, by zaraz na miejscu pogratulować obu Paniom, podziękować za ich pracę i wręczyć kwiaty od wszystkich uczniów.

Naszym wyróżnionym nauczycielkom jeszcze raz gratulujemy.