Obchody Dnia Honorowego Krwiodawstwa 2017

W dniu 23 listopada uczestniczyliśmy w obchodach Dni Honorowego Krwiodawstwa.

Uroczystość to okazja do podziękowania ludziom zaangażowanym w propagowanie i realizację tej szlachetniej idei.

Prezydent Andrzej Nowakowski dziękował sześciu krwiodawcom z naszej szkoły za ich ofiarność i życzył satysfakcji z tej szlachetnej służby.

Wyróżnieni uczniowie to Piotr Majewski IV TD, Filip Palusiński IV TD, Przemysław Gorczyca IV TD.

Starosta powiatu Mariusz Bieniek wyróżnił uczniów: Kamil Olak IV TB, Krystian Tyburski IV TF, Daniel Zawadzki IV TA.

W uroczystości wraz z wyróżnionymi uczniami uczestniczył dyrektor szkoły Paweł Witkowski oraz pielęgniarka szkolna Agnieszka Palusińska