Zajęcia języka angielskiego z Native Speaker

W dniach 30 listopada – 5 grudnia 2017 roku odbyły się zajęcia z języka angielskiego z rodowitym Anglikiem. Lawrence Powell już po raz czwarty odwiedził naszą szkołę i poprowadził lekcje w obecności Katarzyny Siemieniako, Marty Kapeli, Joanny Baranowskiej i Idy Petery  (nauczycielami języka angielskiego) w klasach I TDF, I TA, II TA, II TF, IV TA, IV TB, IV TC i IV TF. Tematyka prowadzonych zajęć była bardzo różnorodna. Pan Powell przedstawił prezentacje na temat historii Anglii między innymi spisku prochowego, który odbył się w 1605 roku. Swoje wypowiedzi ilustrował licznymi slajdami, aby ułatwić słuchaczom pełne zrozumienie.
Maturzyści zostali zapoznani z system edukacji w Wielkiej Brytanii, co jest zgodne z rozkładem materiału dla klas czwartych, przedstawiając poszczególne typy szkół na slajdach. Na zakończenie uczniowie zadawali naszemu gościowi pytania, nie tylko na temat prezentacji. Rozmowy dotyczyły między innymi problemów  między Katolikami a Protestantami w Anglii na przestrzeni wieków, II Wojny Światowej, brexitu, Polakach w Wielkiej Brytanii, Irlandii Południowej i Północnej i referendum w Szkocji.
Zajęcia z rodowitym Anglikiem miały na celu osłuchanie się uczniów z poprawną wymową angielską i właściwym akcentowaniem wyrazów, wzbogacenie słownictwa języka angielskiego oraz pogłębienie wiedzy na temat historii Wielkiej Brytanii i spraw bieżących.