Wyróżnienie dla szkoły

Wdniu 19.12.2017r. nasza szkoła otrzymała Certyfikat Szkoły Promującej Honorowe Oddawanie Krwi.

Uczniowie systematycznie od 1998 oddają krew na terenie szkoły (podczas poborów w ambulansie lub jeżdżą indywidualnie do punktu RCKiK). W każdym roku szkolnym oddajemy ok. 100 litrów krwi, ratując życie i zdrowie chorego i umierającego człowieka.

Pragnę serdecznie podziękować pracownikom, absolwentom, uczniom naszej szkoły za tak szlachetną postawę i wkład w otrzymanie zacnego certyfikatu.

Pielęgniarka Szkolna

Koordynator Szkolnego Klubu Honorowych Dawców Krwi

Palusińska Agnieszka