Cel działalności Drużyny medycznej

Szkolna drużyna medyczna

Spotkania członków drużyny medycznej odbywają się dwa razy w tygodniu.

Szkolenie w zakresie pomocy przedmedycznej ma na celu przygotowanie młodzieży do niesienia pomocy potrzebującym w przypadku nagłych zachowań i wypadków.

Drużyna medyczna naszej szkoły od wielu lat zajmuje czołowe miejsca w „Mistrzostwach pierwszej pomocy”. Nasza szkoła w roku szkolnym 2005/2006 wywalczyła IV miejsce w kraju, wygrywając w powiecie i w województwie mazowieckim.

W roku 2011 nasza drużyna była najlepsza w kraju i reprezentowała Polskę na mistrzostwach europejskich Face 2011 "European First Aid Competition".
Opiekunem i współtwórcą sukcesów była  Ewa Domosławska, pomysłodawca i długoletni opiekun Drużyny Medycznej naszej szkoły.

W ramach pracy drużyny medycznej są prowadzone również szkolenia, na których można uzyskać certyfikat uznawany w krajach Unii Europejskiej.

Wszyscy umiemy udzielać pomocy w przypadkach koniecznych. Organizowane są również konkursy na gry komputerowe o tematyce krwiodawstwa i konkursy fotograficzne.  Już od kilkunastu lat działamy w Szkolnym Kole PCK.

 

Opiekunem drużyny jest Małgorzata Magierska