Rada Rodziców Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie

Prezydium Rady Roziców

 

Smulewicz Marzena - przewodniczący

Rutkowski Piotr - wiceprzewodniczący

Klaś Agnieszka - sekretarz

Wiśniewski Zbigniew - skarbnik