Elektryk

Zawód elektryk jest zawodem atrakcyjnym i poszukiwanym na rynku pracy, ponieważ nie istnieją dziedziny w których nie potrzebna była by energia elektryczna.

Czy wyobrażasz sobie swój świat bez energii elektrycznej? Na pewno nie, bo jest to jedna z najczęściej wykorzystywanych form energii w przyrodzie.

Technik mechanik

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • wytwarzania części maszyn i urządzeń;

  • dokonywania montażu maszyn i urządzeń;

  • instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń;

  • obsługiwania maszyn i urządzeń;

Technik teleinformatyk

Teleinformatyka skupia w sobie zagadnienia z zakresu telekomunikacji i informatyki. Obserwujemy jej ciągły rozwój, a technicy teleinformatycy należą do grupy poszukiwanych pracowników. Rynek pracy oczekuje na profesjonalnych techników teleinformatyków, których kompetencje pozwolą na poszerzenie zakresu świadczonych usług oraz podniesienie prestiżu firmy, w której będą zatrudnieni.

Technik pojazdów samochodowych

Technik pojazdów samochodowych zajmuje się obsługą współczesnych pojazdów spalinowych i elektrycznych. Jest osobą poszukiwaną na rynku pracy, ponieważ z roku na rok wzrasta liczba pojazdów w Polsce i na Świecie. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych oraz diagnostyki.

Technik informatyk

Program nauczania dla zawodu technik informatyk uwzględnia aktualny stan wiedzy o zawodzie ze szczególnym zwróceniem uwagi na nowe technologie i najnowsze koncepcje nauczania.
Technik informatyk uzyskuje wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w trzech obszarach branży informatycznej:

Technik elektryk

Zawód technik elektryk przypisany jest do obszaru elektryczno-elektronicznego. Praca technika elektryka wiąże się z dużą odpowiedzialnością, ponieważ czynności wykonywane przez elektryka zapewniają bezpieczeństwo osobom korzystającym z sieci elektroenergetycznych lub maszyn i urządzeń elektrycznych.