Technik informatyk - materiały pomocne w przygotowaniu się do egzaminu

Kwalifikacja EE.08: Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

Kwalifikacja EE.09: Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

Kwalifikacja INF.02: Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

Na chwilę obecną brak materiałów. Do ćwiczeń można korzystać z materiałów dla kwalifikacji EE.08

Kwalifikacja INF.03: Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Na chwilę obecną brak materiałów. Do ćwiczeń można korzystać z materiałów dla kwalifikacji EE.09

Testy online z kwalifikacji: EE.08,EE.09,INF.02,INF.03