Technik teleinformatyk - materiały pomocne w przygotowaniu się do egzaminu

Kwalifikacja: EE.10 Montaż, uruchamianie oraz utrzymywanie urządzeń i sieci teleinformatycznych

arkusze.pl: Arkusze egzaminu w części praktycznej i teoretycznej z lat ubiegłych

Kwalifikacja: EE.11 Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi i sieciami komputerowymi

arkusze.pl: Arkusze egzaminu w części praktycznej i teoretycznej z lat ubiegłych

Kwalifikacja INF.07. Montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych oraz administrowanie systemami operacyjnymi

Na chwilę obecną brak materiałów. 

Kwalifikacja INF.08. Eksploatacja i konfiguracja oraz administrowanie sieciami rozległymi

Na chwilę obecną brak materiałów. 

Testy online z kwalifikacji: EE.10,EE.11,INF.07,INF.08

Na chwilę obecną brak materiałów.